Kardioprotekcja

Sprawdź stan swojego serca!

Wykonaj KardioTest:

Trochę o naszej kampanii
Poznaj ekspertów i patronów


Ogólnopolska kampania „Akcja Kardioprotekcja” ma na celu poprawę świadomości dotyczącej prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Działania edukacyjne obejmują upowszechnianie wiedzy na temat stosowania kardioprotekcji oraz rehabilitacji kardioprotekcyjnej w społeczeństwie jako skutecznego zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.  


Eksperci

prof. dr hab. n. med.
Piotr Jankowski

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, p.o. Kierownika Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.  

Eksperci

dr hab. n. med.
Agnieszka Kapłon-Cieślicka 

FESC, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab. n. med.
Ryszard Piotrowicz
Narodowy Instytut Kardiologii/ Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Wykryj zagrożenia dla swojego serca
Wykonaj KardioTest:

Test opracowany jest w formie pytań zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru. Pytania należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem, by następnie udzielić odpowiedzi zgodnie z prawdą.

Test zawiera najistotniejsze wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i profilaktyki sercowo-naczyniowej z uwzględnieniem regularnej aktywności fizycznej i zasad zbilansowanej diety. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wylicza indywidualne BMI = wskaźnik masy ciała.

Uzyskany wynik BMI jest wskazówką do dalszych działań, które należy podjąć w celu świadomej profilaktyki zdrowotnej, by chronić serce i układ krążenia przed niebezpiecznymi incydentami sercowo-naczyniowymi.

Zadbaj o swoje serce Przedstawiamy programy Kardioprotekcja i Kardiorehabilitacja
Sekcja dla pacjenta

Dowiedz się, jakie działania podjąć, by zadbać o stan zdrowia swojego układu sercowo-naczyniowego.

Korzyści z Kardioprotekcji i Kardiorehabilitacji (raport)


W badaniu wzięły udział 1002 osoby powyżej 18. roku życia
Blisko 2/3 badanych nie zna i nie zetknęło się z pojęciem rehabilitacji kardiologicznej
69% badanych nie otrzymało zaleceń kardiologicznych w związku ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi

Dzieje się...

Zajrzyj do naszych materiałów prasowych!

Jak jeść
lepiej?
Jak zwiększyć
swoją aktywność?
Jak kontrolować
ciśnienie krwi?
Jak kontrolować
cholesterol?

Rozwijaj swoją wiedzę z nami
Sekcja dla lekarzy

Ogólnodostępne webinary o tematyce związanej z leczeniem i prewencją kardiologiczną. 

Dowiesz się między innymi

Jakie badania przeprowadzać w przypadku
podejrzenia chorób serca

Jakie są najnowsze metody diagnostyki
i leczenia chorób kardiologicznych

Jakie materiały szkoleniowe są dostępne
dla lekarzy

Czy twoje serce jest w dobrej kondycji?
Sprawdź to teraz dzięki testowi kardioprotekcji!

Nowe odkrycia, badania i informacje
z medycyny - sekcja Aktualności

Więcej o AKCJI Kardioprotekcja
Kontakt dla mediów

Natalia Skarbek
natalia.skarbek@procontent.pl