Kardioprotekcja

Zapoznaj się z przewodnikiem po rehabilitacji kardiologicznej
i sprawdź gdzie znajdują się ośrodki rehabilitacji stacjonarnej.

„Rehabilitacja jest wszechstronną i kompleksową (wielodyscyplinarną) interwencją, która ma na celu ułatwienie procesu zdrowienia, poprawę sprawności fizycznej i dobrostanu psychicznego”. 

(Perk J, Mathes P, Gohlke H, Hellemans I, Monpere C, Mc Gee H, Sellier P, Saner H: Cardio-vascular Prevention and Rehabilitation. Springer Science & Business Media, Springer, New York 2007: 393)

W przypadku osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego mówimy o kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

MODUŁY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

REHABILITACJA STACJONARNA

REHABILITACJA W OŚRODKU DZIENNYM

TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA

80% pacjentów powinno być rehabilitowanych w ośrodkach dziennych lub w ramach telerehabilitacji

SZPITAL LUB ODDZIAŁ DZIENNY

ETAP 1

TELEREHABILITACJA

ETAP 2

REHABILITACJA POWINNA BYĆ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ POSTĘPOWANIA KAŻDEGO CHOREGO NA SERCE

JAK ZACZĄĆ

LICZY SIĘ ŚWIADOMOŚĆ

Weź skierowanie do ośrodka rehabilitacji kardiologicznej

Skierowanie w ramach NFZ może wystawić lekarz:

 • Oddziału Kardiochirurgicznego,
 • Oddziału Kardiologicznego,
 • Oddziału Chorób Wewnętrznych,
 • Poradni Kardiologicznej mającej umowę z NFZ,
 • Poradni Rehabilitacyjnej mającej umowę z NFZ.

Grupy pacjentów, u których wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest konieczna:

 • po zawale serca i ostrym zespole wieńcowym bez zawału,
 • ze stabilną chorobą wieńcową i po efektywnych, przezskórnych interwencjach wieńcowych,
 • po operacjach kardiochirurgicznych (po pomostowaniu aortalno-wieńcowym; po operacjach wad serca) i po zabiegach serca kardiowerter defibrylator), zwłaszcza chirurgii naczyniowej,
 • po incydencie zaostrzenia niewydolności serca,
 • pacjenci z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii (stymulator serca, kardiowerter defibrylator), zwłaszcza z chorobami współistniejącymi: cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze.

REHABILITACJA TO PROCES

Rehabilitacja kardiologiczna powinna być procesem:

 • wdrażanym natychmiast,
 • kontynuowanym w sposób ciągły,
 • wieloetapowym,
 • zindywidualizowanym w zależności od stanu klinicznego chorego,
 • akceptowanym przez pacjenta i jego otoczenie.

ZOBACZ EFEKTY

Rehabilitacja kardiologiczna daje korzystne efekty, takie jak:

 1. modyfikacja czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, tj.
  • zwiększenie aktywności fizycznej
  • obniżenie ciśnienia tętniczego
  • zmniejszenie masy ciała
  • korzystna korekta profilu lipidowego
  • korzystna korekta metabolizmu węglowodanów
  • zmniejszenie insulinooporności
 2. poprawa funkcji śródbłonka
 3. zahamowanie rozwoju, a nawet regresja miażdżycy i jej klinicznych konsekwencji
 4. poprawa wydolności układu krążeniowo-oddechowego
 5. poprawa wydolności fizycznej
 6. poprawa funkcji narządu ruchu
 7. poprawa sprawności psychofizycznej
 8. mobilizacja pacjenta do leczenia
wykrzyknik-iconv1

Hospitalizacja w oddziale rehabilitacji kardiologicznej, zgodnie z wymogami NFZ musi rozpocząć się:

po wypisie, w przypadku
niepowikłanej
angioplastyki i/lub zawału

jeśli zawał był powikłany

w przypadku zabiegów kardiochirurgicznych

wykrzyknik-iconv1

Inna „ścieżka” obowiązuje w przypadku zakwalifikowania pacjenta do programu

KOS – ZAWAŁ:

pacjent stosowne informacje uzyskuje od lekarza
prowadzącego na oddziale

Aktualizacja z dnia 15 marca 2024 roku

Zobacz gdzie zostanie udzielone Ci kompleksowe wsparcie. Znajdź placówkę w swoim województwie (skorzystaj z wyszukiwarki) lub pobierz listę ośrodków w pdf.

*(Perk J, Mathes P, Gohlke H, Hellemans I, Monpere C, Mc Gee H, Sellier P, Saner H: Cardio-vascular Prevention and Rehabilitation. Springer Science & Business Media, Springer, New York 2007: 393)

#ppsShowPopUp_100#ppsShowPopUp_101#ppsShowPopUp_102#ppsShowPopUp_103#ppsShowPopUp_104#ppsShowPopUp_105#ppsShowPopUp_106#ppsShowPopUp_107#ppsShowPopUp_108#ppsShowPopUp_109#ppsShowPopUp_110#ppsShowPopUp_111#ppsShowPopUp_112#ppsShowPopUp_113#ppsShowPopUp_114#ppsShowPopUp_115