Kardioprotekcja

Wszystko, co musisz wiedzieć o kampanii

Dane GUS z 2020 r. wskazywały, że choroby układu krążenia w Polsce przewodzą stawce przyczyn umieralności, wyprzedzając choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego. W 2019 r. łącznie odpowiadały one za 73% wszystkich zgonów. 

Ogólnopolska kampania „Akcja Kardioprotekcja” ma na celu poprawę świadomości dotyczącej prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Działania edukacyjne obejmują upowszechnianie wiedzy na temat stosowania kardioprotekcji oraz rehabilitacji kardioprotekcyjnej w społeczeństwie jako skutecznego zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.

W skład Rady Ekspertów kampanii wchodzą: prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz oraz dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka.

Współpracujemy z najlepszymi
Poznaj Radę Ekspertów

prof. dr hab. n. med.
Piotr Jankowski

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, p.o. Kierownika Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

dr hab. n. med.
Agnieszka Kapłon-Cieślicka 

FESC, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

  

 

 

prof. dr hab. n. med.
Ryszard Piotrowicz

 Narodowy Instytut Kardiologii/ Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

 

 

 

 

 

 

Poznaj naszych patronów:

Organizatorem Kampanii jest: