Kardioprotekcja

text-laczy-nas-serce-pink
text-wyroznia-tabletka
polocard2

SKUTECZNY W KARDIOPROTEKCJI
I REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

IV filary skutecznej kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej – druga edycja kampanii „Akcja Kardioprotekcja”

Rehabilitacja kardiologiczna jest kluczowym elementem procesu powrotu do zdrowia po incydentach sercowo-naczyniowych. Niestety, dostęp do takiego leczenia w Polsce jest znacznie ograniczony – wynosi zaledwie 20%.[1] W odpowiedzi na tę sytuację, organizatorzy kampanii „Akcja Kardioprotekcja”, we współpracy z marką Polocard, rozpoczynają działania, których celem jest nie tylko poprawa dostępności do rehabilitacji kardiologicznej, ale również edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

Inauguracja kampanii „Akcja Kardioprotekcja” miała miejsce w marcu ubiegłego roku i od tego czasu osiągnęła niemały sukces. Eksperci skupili się na sprawdzeniu wiedzy Polaków z zakresu kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej. Przeprowadzony został raport pt. „Co Polacy wiedzą o kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej?”, z którego wynikło, że z pojęciem rehabilitacji kardiologicznej, nigdy nie zetknęło się aż 2/3 Polaków, a 92 proc. badanych nigdy nie otrzymało zaleceń z tego zakresu. Ponad 85 proc. Polaków przyznało również, że jak dotąd nie miało przeprowadzonej oceny ryzyka sercowo naczyniowego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. A powinna być ona standardowo i niezwłocznie zlecana pacjentom po przebytych zawałach serca i udarach.  W badaniu wzięło udział ponad 1000 osób powyżej 18 roku życia.

W ramach dążenia do lepszego monitorowania stanu zdrowia serca wśród Polaków, we współpracy z Radą Ekspertów, zostało opracowane innowacyjne narzędzie „KardioTest”. Narzędzie to zebrało ponad 3 000 odpowiedzi od pacjentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat swojego stanu zdrowia. Wyniki „Kardiotestu” wykazały m.in. interesujące wnioski dotyczące stylu życia ankietowanych. Jedynie 50% respondentów, którzy nie doświadczyli incydentu sercowo-naczyniowego, przyznaje się do regularnego uprawiania aktywności fizycznej, z czego 33% ćwiczy intensywnie lub ze średnią intensywnością kilka razy w tygodniu. Niestety, pozostała część respondentów nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, co negatywnie wpływa na jakość ich snu oraz wyniki badań cholesterolu i ciśnienia krwi.

Co ciekawe, wyniki „Kardiotestu” potwierdzają pozytywny wpływ lekarzy na poprawę stylu życia badanych. Blisko 80% respondentów zrezygnowało z palenia tytoniu po incydencie sercowo-naczyniowym, a 67% podjęło regularną aktywność fizyczną, głównie na zalecenie specjalisty.

W trakcie trwania I edycji kampanii pojawiły się liczne publikacje i wywiady, m.in. w Telewizji Polskiej, Polsacie, Gazecie Wyborczej, Rynku Zdrowia, we wszystkich wydaniach naszmiasto.pl, jak również w stacji Radia RDC czy TOK FM. Publikacje w prasie branżowej i ogólnopolskiej znacząco przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej z zakresu kardiopotekcji i przyniosły rozgłos akcji w całej Polsce.

IV filary skutecznej kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej

Eksperci kampanii w tym roku pragną skupić się na edukacji społeczeństwa. Zainaugurowane zostały IV filary skutecznej kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej. Składają się na nią: aktywność fizyczna, wsparcie psychologiczne, zbilansowana dieta oraz regularne stosowanie leków. Każdy z filarów reprezentowany jest przez dedykowanego ambasadora, który dołączy w tym roku do grona ekspertów z dziedziny kardiologii – prof. dr hab. n med. Ryszarda Piotrowicza i prof. dr hab. n med. Piotra Jankowskiego. Pod ich nadzorem zostaną przygotowane specjalne poradniki w formie video.

Do grona influencerów wspierających kampanię należą:

  • Porady psychologiczne: dr Adrianna Sobol – psycholog, wykładowca w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Zbilansowana dieta: Klaudia Wiśniewska – dietetyczka kliniczna, wykładowczyni, założycielka Centrum Terapii Dietetycznej SPOTFilar
  • Aktywność Fizyczna – Dominika Rosińska – fizjoterapeutka, trenerka personalna, instruktorka fitness

Każdy z filarów ma kluczowe znaczenie, jest tak samo ważny i tworzy kompleksową, integralną strategię dla zdrowia serca.

Kampania wprowadza również „Ścieżkę Pacjenta” – przewodnik po rehabilitacji kardiologicznej. Zawiera on interaktywną mapę ośrodków rehabilitacyjnych, szczegółowe instrukcje postępowania po incydencie sercowo-naczyniowym oraz informacje edukacyjne. Przewodnik został stworzony we współpracy z radą ekspertów kampanii oraz ośrodkami oferującymi rehabilitację kardiologiczną w Polsce.

Incydenty sercowo-naczyniowe są w dalszym ciągu są główną przyczyną zgonów w Polsce. Niestety zakres wiedzy Polaków na temat prewencji tej choroby jest wciąż niewystarczający. Nie wszyscy wiemy czym jest rehabilitacja kardiologiczna, mimo że jak podkreślają eksperci niezalecanie jej jest błędem w sztuce lekarskiej.

Zachęcamy więc wszystkich do odwiedzenia strony www.kardioprotekcja.pl, aby zapoznać się z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi.


[1] Dane POLCARD